Stage Avtomatično skladišče za drobne dele
S tempom do najvišje zmogljivosti pretoka blaga

Avtomatično paletno skladišče

Velika hitrost in procesi pri uskladiščenju in izskladiščenju sta v avtomatičnem paletnem skladišču alfa in omega. Samo z napravami, ki so optimalno usklajene z vašim skladiščem, je mogoče doseči najvišjo zmogljivost pretoka blaga pri maksimalni rabi prostora.

Povečanje kapacitete v avtomatičnem paletnem skladišču

Hitrost in učinkovitost sta odločilna, če želite doseči najvišjo zmogljivost pretoka blaga. Avtomatična paletna skladišča pokažejo svojo pravo zmogljivost najbolje, kadar je treba blago uskladiščiti ali pretovoriti med večizmenskim delom (24 ur na dan, 7 dni v tednu) in/ali veliko izdelkov na omejenem prostoru. Regalni sistem, programska oprema in vse uporabljene naprave morajo pri tem idealno sodelovati. Zato naj opravi načrtovanje in izvedbo vašega avtomatskega paletnega skladišča izkušen strokovnjak, kot je Jungheinrich.

Raba prostora na najvišjem nivoju

Avtomatična paletna skladišča so možna v obliki vgradnega skladišča ali prosto stoječega silosnega skladišča z višino do 45 m. Stopnja prostorske rabe je s tem izreden visoka. Mesto za postavitev palet, ohišij z rešetkami in individualnih nosilnih sistemov lahko nosijo breme do 7,5 t. V enojno globoki, dvojno globoki ali večkratni globoki izvedbi so ta skladišča primerna za skoraj vse vrste blaga. Kot standardna temperatura skladišča, kot temperaturno vodeno skladišče ali kot hladilniška skladišča do –35 °C.

Najboljši rešitev za vaše zahteve 

Avtomatična paletna skladišča so tako individualen, kot so vaše zahteve. Odvisno od števila dejavnikov jih je mogoče upravljati z različnimi načini upravljalnih naprav. Da bi za vaše zahteve lahko poiskali optimalno rešitev, analiziramo skupaj z vami vaš tok blaga in materialne enote, strukturo transporta ter potek procesa in izdelamo ustrezno zasnovo za skladišče, ki je usklajena z vašimi potrebami.

Visokoregalni viličar: nosilec storilnosti v avtomatičnem paletnem skladišču

Osnova za naše avtomatizirane visokoregalne viličarje so v praksi večkrat preizkušena serijska vozila, ki jih dopolnjujemo z ustreznimi avtomatskimi in varnostnimi komponentami. Rezultat so posebej zanesljiva in učinkovita samovozeča transportna vozila za vaše naloge skladiščenja na višini dviga do 13 m. Avtomatski viličarji omogočajo maksimalno razpoložljivost, učinkovitost in zmogljivost v vašem paletnem skladišču. In za delovanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu delovanje je mogoče realizirati tudi napajanje preko tokovnih zbiralk na regalih. 

Upravljalne naprave za regale: Velika hitrost v avtomatičnem paletnem skladišču

Specialna visokohitrostna regalna dvigala in nosilnostjo do 7 ton poskrbijo v avtomatičnem paletnem skladišču za večji tempo pri uskladiščenju blaga in izskladiščenja. V ta namen so na voljo različna dvižna prijemala tovora za različne globine odlagalnih površin. Da bi v celoti izkoristili skladiščne zmogljivosti, lahko uporabite obračalne upravljalna naprava za regale, ki upravljajo svoje delo istočasno v več hodnikih. Z naraščajočimi zahtevami glede zmogljivosti pretoka blaga je mogoče dodatno opremo integrirati v obstoječi skladiščni sistem. 


Z veseljem vam pomagamo povečati hitrost v skladišču!

Imate vprašanja?