Prodamo zazidljivo zemljišče


Omogočite rast – sodelavcem in poslu

Lokacija: Poslovna cona Komenda
Parcelni številki: 2167 in 2169 k.o. Moste
Skupna velikost: 4.989 m2

 

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine je objavljeno TUKAJ.

Ponudbo pošljite s priporočeno pošto v zaprti kuverti najkasneje do 4. 7. 2019 na naslov: Jungheinrich, d.o.o., Korenova cesta 11, 1241 Kamnik, s pripisom  “Razpis PC Komenda – ne odpiraj”.

Online Services