Periodični pregledi

Izvajanje zakonsko predpisanih periodičnih pregledov

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji predpisuje, da se voziček ali viličar kot delovno opremo ustrezno periodično pregleda in preizkusi. Delodajalec oziroma lastnik mora zagotoviti te preglede in preizkuse v rokih, ki niso daljši od treh let. V skladu z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1200-10/2014/5 opravlja Jungheinrich, d.o.o. strokovne naloge varnosti pri delu, to je periodične preglede vozičkov in viličarjev. Pregled opravimo tudi na lokaciji uporabe viličarja in izdamo ustrezno potrdilo o ustreznosti delovne opreme.

Kontakt

Kontakt s podjetjem

Želite več informacij o družbi Jungheinrich ter njenih izdelkih in storitvah? Pišite nam. Naprej

Kontakt za Servis

Pokličite nas na tel. 01 561 04 94 ali
01 561 04 98
ali nam pošljite e-mail:servis(at)jungheinrich.si

Naročilo servisnega popravila