Večja varnost v skladiščih

Pomen inšpekcijskih pregledov regalnih konstrukcij strmo narašča

Poškodbe elementov regalnih konstrukcij lahko ogrožajo varnost zaposlenih, skladiščne opreme in skladiščenega blaga. Regalna inšpekcija, ki jo ponuja Jungheinrich, pomaga uporabniku skladišča zmanjšati tveganje za nastanek delovne nesreče. Jungheinrich je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pooblaščen za izvajanje inšpekcijskih pregledov in izdajo potrdil za tehnično ustrezne regalne konstrukcije.

Inšpekcijski pregled regalov se izvede najmanj enkrat letno. Med inšpekcijskim pregledom lahko delo v skladišču poteka skoraj nemoteno. Rezultate inšpekcijskega pregleda se ustrezno zabeleži v inšpekcijskem poročilu, pregledana regalna konstrukcija pridobi po izvedenem pregledu kontrolno nalepko. Na ta način je dokumentirano, da je uporabnik skladišča opravil za varnost v skladišču pomembne in s strani slovenske zakonodaje predpisane obdobne preglede delovne opreme, kamor spadajo tudi regalne konstrukcije. Sistematični pregledi regalnih konstrukcij zvišujejo varnost v skladiščih, poleg tega pa ustvarjajo možnosti za dodatne prihranke.

Tabela različnih tipov pregledov regalnih konstrukcij:

StoritevKonkurencaJungheinrichKončni dokumentSkladnost pregleda
Defektaža   DA      DA

Poročilo o

defektaži

Brez skladnosti
Pregled po EN 15635   DA      DAPoročilo o opravljenem pregledu po EN 15635Standard SIST EN 15635

Tehnični pregled

regalne konstrukcije

    NE      DAPoročilo o opravljenem pregledu po EN 15635. Potrdilo o opravljenem tehničnem pregleduStandard SIST EN 15635, slovenska zakonodaja

 

 

Spodnja tabela prikazuje razlike med vizualnim pregledom uporabnika skladišča in med strokovno regalno inšpekcijo skladno s SIST EN 15635, ki jo izvaja Jungheinrich:

Vizualni pregled

uporabnika 

Regalna inšpekcija  

Jungheinrich

Prepoznavanje  pomanjkljivosti in

poškodb

DADA

Evidentiranje v

poročilu

DADA
Predaja poročila vodji skladiščaDADA

Ugotavljanje vzrokov

za poškodbe 

NEDA

Tehnično vrednotenje  

poškodbe

NEDA
Ugotavljanje dolgoročnih in temeljnih poškodbNEDA

Povzetek

Naročnik kot upravljalec regalne konstrukcije odgovarja za varnost in tehnično ustreznost le-te. Za strokovno ugotavljanje in opredelitev pomanjkljivosti in poškodb je potrebno strokovno tehnično znanje in poznavanje konkretnega regalnega sistema. Le pooblaščeni regalni inšpektor je v stanju jasno prepoznati spremembe na regalni konstrukciji in jih tehnično ovrednotiti. 

Prednosti Jungheinrich regalne inšpekcije

  • Strokovna inšpekcija, ki se izvaja sistematsko na podlagi standardiziranega inšpekcijskega protokola.
  • Obsežen vizualni pregled vseh elementov in gradnikov regalne konstrukcije ter ugotavljanje morebitnih deformacij in poškodb.
  • V primeru poškodb ali pomanjkljivosti sledi popravilo z originalnimi rezervnimi deli Jungheinrich.
  • Izdelava poročila in izdaja kontrolne nalepke po uspešno izvedenem inšpekcijskem pregledu.
  • Po odpravi nepravilnosti je možna izdaja potrdila o opravljenem tehničnem pregledu regalne konstrukcije.

Jungheinrich nudi uporabnikom skladiščnih sistemov pomoč pri zagotavljanju tehnične ustreznosti regalnih konstrukcij in na ta način zvišuje varnost in produktivnost skladiščnih procesov. Kontaktirajte nas za uvodno svetovanje ali za termin. Pošljite nam elektronsko sporočilo  ali pokličite na 01/ 561 04 85.

Kontakt za regalno inšpekcijo

Za svetovanje ali termin pokličite 01/561 04 85

Pošljite mail na info(at)jungheinrich.si