Stage Zalogovnik s pladnji
  • Za zgoščeno skladiščenje drobnega materiala na majhni površini
  • Več skladiščna površine na znatno manjši odlagalni površini
  • Visoka učinkovitost zaradi možnosti povezave s poljubnim skladiščnim informacijskim sistemom
  • Več varnosti in zaščite za uporabnike ter artikle
  • Modularna nadgradnja

Zalogovnik s pladnji

Vertikalni zalogovnik s pladnji je zaprt sistem, v katerega je mogoče obojestransko skladiščiti. Z odčitkom črtne kode ali pritiskom gumba se police samodejno premaknejo do ekstraktorja na sredini in naprej do odprtine za prevzem blaga.Modularna konstrukcija LRK omogoča višinsko prilagajanje pred postavitvijo in tudi po njej.LRK samodejno odčita vsako polico; izdelkom, ki jih želite uskladiščiti, se na razdalji 25 milimetrov dodeli ustrezno skladiščno mesto. Glede na višino prostora lahko v primerjavi z običajnimi sistemi privarčujete do 85 % talnih površin.

Modularna konstrukcija LRK ponuja skoraj neomejeno možnosti izrabe različnih višin.Višino sistema lahko v korakih po 100 milimetrov izberete tako, da krožno dvigalo vedno ustreza zmogljivostnim in višinskim zahtevam. Krožno dvigalo lahko tudi ob premestitvi hitro prilagodite novim danostim: z dodajanjem ali odstranjevanjem modulov.Če je sistem sestavljen iz več etaž, je mogoče vdelati do šest odprtin za prevzem blaga na poljubnem mestu na sprednji ali zadnji strani LRK, ki jih pozneje lahko spremenite. Dvižna vrata na odprtini za prevzem blaga preprečujejo vlek ter ščitijo upravljavca in blago.

Bistvene značilnosti

Imate vprašanja?