Stage Regal »drive-in«
  • Kompaktno skladiščenje s sistemom
  • Zelo dobra izkoriščenost prostora
  • Preprosta nadgradnja
  • Zlasti primerno za sezonska skladišča
  • Primerno za velike količine enakih izdelkov
  • Neodvisno skladiščenje in razskladiščenje pri »Drive-in« regalih

Uvozni prevozni regal

Pri "Drive-in" regalih so enote skladiščene ena za drugo v globino regala na dveh vodilih. Pri skladiščenju je treba upoštevati en cikel in vrstni red enot na regalno polje, pri uskladiščenju od spodaj navzgor, pri izskladiščenju ravno obratno. Vozila lahko zapeljejo v regalni tunel. Pri "Drive-in" regalu poteka upravljanje samo z ene strani (metoda LIFO).

Bistvene značilnosti

Imate vprašanja?