Impresum

Izdajatelj:
Jungheinrich, d.o.o.
Korenova c. 11
1241 Kamnik
Telefon: +386 1/ 561 04 80
Faks:     +386 1/ 562 17 79

Davčna številka: SI91758548
Temeljno sodišče v Ljubljani, št. reg. vpisa 97/01399

Redakcija:
Jungheinrich, d.o.o.
Marketing
Korenova c. 11
1241 Kamnik
Telefon: +386 1/ 561 04 88
Faks:     +386 1/ 562 17 79
E-mail: info(at)jungheinrich.si